เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลศรีธาตุรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บูรณะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 พร้อมตรวจสอบเอกสารผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
ผู้โพส : admin