เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นางศิริญญา อินทะมาตย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางศิริญญา อินทะมาตย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวพรรณธิภา จันดาวาปี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวพรรณธิภา จันดาวาปี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายพัลลภ นารัตน์โท)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นายพัลลภ นารัตน์โท)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นายอำนวย ต่างใจเย็น)
พนักงานสวนสาธารณะ
(นายอำนวย ต่างใจเย็น)
พนักงานสวนสาธารณะ
(นายระวี แกบสิงห์)
พนักงานสวนสาธารณะ
(นายระวี แกบสิงห์)
พนักงานสวนสาธารณะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 50
เดือนนี้ 3,894
เดือนที่แล้ว 7,313
ทั้งหมด 32,000