messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญชวนบุคคลภายเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[17 มกราคม 2567]
No Gift Policy [21 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567[17 พฤศจิกายน 2566]
ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 [27 ตุลาคม 2566]
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565[7 ตุลาคม 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)