เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนบุคลากรเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [6 กุมภาพันธ์ 2566]
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [6 กุมภาพันธ์ 2566]
No Gift Policy [20 ธันวาคม 2565]
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 ตุลาคม 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)