เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“ศรีธาตุเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ”

พันธกิจ
 
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
2.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
 
3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น
 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขชุมชน
 

 

 
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 70
เดือนนี้ 3,914
เดือนที่แล้ว 7,333
ทั้งหมด 32,020