เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นางเมขลา วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 095-6614800
(นางราตรี ชูเรือง)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 062-7815554
(นางชุติกาญจน์ บุรมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวมะลิวรรณ บุญโส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวกลอยใจ ศิริทน)
พนักงานจ้างทั่วไป