messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางเมขลา วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 095-6614800
นางราตรี ชูเรือง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 062-7815554
นางสาวมะลิวรรณ บุญโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชุติกาญจน์ บุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกลอยใจ ศิริทน
พนักงานจ้างทั่วไป