เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภาเขต๑
นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0865803649
นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0626631179
นางปราจีน รัตนธรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0645751286
นายวิชิต น้อยนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0929424128
นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801999182
นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0951528159