เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 319
account_box สมาชิกสภาเขต๑
นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0865803649
นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0865803649
นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0626631179
นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0626631179
นางปราจีน รัตนธรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0645751286
นางปราจีน รัตนธรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0645751286
นายวิชิต น้อยนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0929424128
นายวิชิต น้อยนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0929424128
นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801999182
นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801999182
นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0951528159
นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0951528159
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


× เทศบาลตำบลศรีธาตุ