เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวยุพาพร วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศรันย์ภัทร อุนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวศิรประภา สุขรมย์)
พนักงานธุรการ
นางสาวชนนิการต์ ณ จำปาศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
(นายสงวน จำปี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายสำอาง พานุรักษ์)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายคำพัน นวลไชยดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายธนพล จำปี)
พนักงานขับรถบรรทุก
(นายผยอง อุณวงศ์)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบวร มะไลเงิน)
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
(นายองอาจ ใจทน)
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด