เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพาพร วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศรันย์ภัทร อุนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศิรประภา สุขรมย์
พนักงานธุรการ
นายสงวน จำปี
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสำอาง พานุรักษ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายคำพัน นวลไชยดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายธนพล จำปี
พนักงานขับรถบรรทุก
นายผยอง อุณวงศ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบวร มะไลเงิน
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
นายองอาจ ใจทน
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด