เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

image น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
พระราชกรณียกิจสำคัญ ในหลวง ร.9
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
 
image ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 
image กิจกรรมของเทศบาล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม [22 พฤศจิกายน 2564]
ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 [22 พฤศจิกายน 2564]
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 [11 พฤศจิกายน 2564]
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอศรีธาตุ) [10 พฤศจิกายน 2564]
 
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview80
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview71

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลศรีธาตุ