messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 156
เดือนนี้2,207
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)58,378
ทั้งหมด 280,000

image ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญชวนบุคคลภายเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
No Gift Policy
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
image กิจกรรมของเทศบาล
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[3 มิถุนายน 2567]
เทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ [26 พฤษภาคม 2567]
เชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2567[21 พฤษภาคม 2567]
การจัดอบรมประชาคมเมืองและชุมชนกระบวนการเพื่อเเผนพัฒนาท้องถิ่น[9 พฤษภาคม 2567]
 
volume_down คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : OneStopService | เปิดอ่าน : pageview43
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info One Stop Service
One Stop Service

thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ