เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 333
เดือนนี้7,776
ปีนี้93,312
ทั้งหมด241,620

image ประชาสัมพันธ์
นายวิฑูรย์ นามคุณ ผู้ทรงคณวุฒิใน กทจ.อุดรธานี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ สนับสนุนบัตรคอนเสริต์การกุศลชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1,000.-บาท
รางวัล 10 พื้นที่ ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล "โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3" จาก บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด (มหาชน) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลศรีธาตุ
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
image กิจกรรมของเทศบาล
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [15 พฤศจิกายน 2565]
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีธาตุ [9 พฤศจิกายน 2565]
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 ตุลาคม 2565]
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน [29 กันยายน 2565]
 
volume_down ประชาสัมพันธ์
1.รายงานการประชุมสภา ทต.ศรีธาตุครั้งแรก พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview54

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ