เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรมของเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม [18 กันยายน 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ สวัสดิการและกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [23 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน [11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [9 สิงหาคม 2566]
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารคือยา [6 กรกฎาคม 2566]
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยะขยะพร้อมเตาเผา [6 กรกฎาคม 2566]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 [3 มิถุนายน 2566]
เทศบาลตำบลศรีธาตุสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 [22 พฤษภาคม 2566]
การประชุมประชาคม () [25 เมษายน 2566]
วันเทศบาล 24 เมษายน 2566 [24 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 168 รายการ)