เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรมของเทศบาล
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 [5 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการผจญเพลิง ประจำปี 2565 [1 กันยายน 2565]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ครั้งที่ 3/2565 [17 สิงหาคม 2565]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ และรวบ รัด มัด ตรึง จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า [17 สิงหาคม 2565]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [16 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [15 สิงหาคม 2565]
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [12 สิงหาคม 2565]
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
โครงการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [20 กรกฎาคม 2565]
การประเมินเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบสุดท้าย) [11 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 138 รายการ)