เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ที่อยู่ 110 หมู่ 12 ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 E-mail : admin@srithat-ud.go.th www.srithat-ud.go.th/ โทรศัพท์ 0-4238-2488 โทรสาร 0-4238-2496 หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ ห้องนายกเทศมนตรี 11 ห้องรองนายกเทศมนตรี(นายอาทิตย์ สายทอง) 12 ห้องรองนายกเทศมนตรี(นางวัลลภา ระบาเลิศ) 13 ห้องปลัดเทศบาล 5 สำนักปลัดเทศบาล 1 กองช่าง 2 กองคลัง 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 กองการศึกษา 7 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 9 กองสวัสดิการสังคม 8
แผนที่หน่วยงาน