เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
(นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปรองสิน โคตะคำ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(นายคำดี จำปี)
พนักงานช่างไฟฟ้า
(นายเดชา แก้วศิริ)
พนักงานช่างไฟฟ้า
(นายสำราญ สิงห์ละคร)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายจิรวัฒน์ แก่นคำ)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นางสาวประภาพร นะวะศรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ