เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 306
account_box สมาชิกสภาเขต๒
นายสงกรานต์ คุยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0868597596
นายสงกรานต์ คุยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0868597596
นายสมชาย โสภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0615534510
นายสมชาย โสภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0615534510
นายชาญชัย วรรณคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0876416938
นายชาญชัย วรรณคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0876416938
นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0935079261
นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0935079261
นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0890529080
นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0890529080
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0894193250
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0894193250
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


× เทศบาลตำบลศรีธาตุ