เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภาเขต๒
นายสงกรานต์ คุยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0868597596
นายสมชาย โสภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0615534510
นายชาญชัย วรรณคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0876416938
นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0935079261
นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0890529080
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0894193250