เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา
นางนิตยา ต้นคำใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายณัฐเศรษฐ์ โสภารัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางประคองศิลป์ บุราโส
ครู คศ.๑
นางสุภารัตน์ ก้องเวหา
ครู คศ.๑
นางสมภาร คุยบุตร
ครู คศ.๑
นางชนิดา อุทัยสา
ครู
นางนิ่มนวล ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ฮามคำฮัก
พนักงานธุรการ
นายสายยนต์ ราชชมพู
คนงานทั่วไป