เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 37 |
photo คำเตือน "ห้าม" ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ความผิดและบทลงโทษตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 82 |
photo การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55 |
photo ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 71 |
photo หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ.4/5และผ.ถ.4/5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผู้บริหารท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ.1/1และผ.ถ.1/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.ทต.ศรีธาตุ เรื่อง การปิดประกาศเกี่่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ด่วนที่สุด การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 67
เดือนนี้ 3,911
เดือนที่แล้ว 7,330
ทั้งหมด 32,017