เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down คำสั่ง/ประกาศ
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศรับสมัครประกวดนางนพมาศจำแลง (สาวประเภทสอง) งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศรับสมัครประกวด"นางนพมาศ" งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ระเบียบ ตลาดสด เทศบาลตำบลศรีธาตุ พ.ศ.2566 ประกาศใช้แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
photo โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศการประมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูลบ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ระเบียบเทศบา่ลตำบลศรีธาตุ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเืศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6