messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : OneStopService | เปิดอ่าน : 43
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เขต 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
หนังสือให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
หนังสือให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เขต 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒาท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง "นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
ประกาศรับสมัครประกวดนางนพมาศจำแลง (สาวประเภทสอง) งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ประกาศรับสมัครประกวด"นางนพมาศ" งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ระเบียบ ตลาดสด เทศบาลตำบลศรีธาตุ พ.ศ.2566 ประกาศใช้แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 35
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6