เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงานการดำเนนิงานผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin