เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ฉบับที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผน 61-64 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file แผน 61-64 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file แผน 61-64 ฉบับที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file แผน 61-64 ฉบับที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1