เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo 2ประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1