เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศใช้ระเบียบตลาดเทศบาลตำบลศรีธาตุ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ประการผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมเตาเผาขยะมูลฝอย (ใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมเตาเผาขยะมูลฝอย 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง "รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66
photo ไม่รับของขวัญทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
description ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ประกาศไม่รับของขวัญทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรุบปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต้งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการป้องกันการรับสินบน" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2