ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแอร์รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต-1907 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง