ชื่อเรื่อง : ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง