ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกศรี นมปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง