ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ นมปิดภาคเรียน 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง