ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง