ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง