ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง