ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง