ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง