ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง