ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง