ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำโปสเตอร์ปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง