ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนประชาอุทิศ (ช่วงออกจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีคัดเลือก