ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง