ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2635 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง