ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารและการเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง