ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง