ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารและการเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง