ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง