เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา
รายละเอียด : วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรี ตำบลศรีธาตุ มอบนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จิตอาสาทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้ ณ บริเวณรอบหนองน้ำศาลาสุขใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักเสียสละแก่ส่วนรวม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เทศบาลตำบลศรีธาตุมีความสะอาดเรียบร้อย และทัศนียภาพที่สวยงาม
ผู้โพส : admin