เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ผู้โพส : admin