เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมีนายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ประธานคณะกรรมการกองกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายฯ
ผู้โพส : admin