เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีธาตุ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ผู้โพส : admin