เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1
รายละเอียด : วันนี้(15 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่ง นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับได้ชี้แจงสถานการคลัง ประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุได้รับทราบ โดยที่ประชุมสภาฯมีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ผู้โพส : admin