เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมประชาคม ()
รายละเอียด : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนโคกศรี ม4 ศาลาประชาคมชุมชนป่าเลา หมู่ที่2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาคมทุกภาคส่วนเข้าร่วม การประชุมประชาคมท้องถิ่นและข้อเสนอแนะปัญหา ความต้องการตลอดจนความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จะรวบรวมและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ของเทศบาลตำบลศรีธาตุในคราวต่อไป เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้โพส : admin