เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่้วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ด้วยการใช้ชุดทดสอบ ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอหาร สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส : admin