เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการผจญเพลิง ประจำปี 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการผจญเพลิง ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้อต้นสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่ เทศบาลตำบลจำปี เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โรงพยาบาลศรีธาตุ สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ ปกครองอำเภอศรีธาตุ
ผู้โพส : admin