เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสำเนียง รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการภายใน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ผู้โพส : admin