เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
verified_user รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ.