messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดทำแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักปลัด งานธุรการ งานบุคคล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยข้องกับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1