เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

play_arrow องค์กรแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดทำแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยข้องกับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักปลัด งานธุรการ งานบุคคล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 107
เดือนนี้ 3,951
เดือนที่แล้ว 7,370
ทั้งหมด 32,057