เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow องค์กรแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดทำแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักปลัด งานธุรการ งานบุคคล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยข้องกับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1