messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 72
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 134
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 108
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
1สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปี 64(หกเดือนแรก).pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 222
รายงานการใช้งบประมาณและการนำแผนไปปฏิบีติ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 261
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 229
รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 252
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1