เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow สถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย.66
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน ประจำเดือน ต.ค.65-มี.ค.66 เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เม.ย.-ธ.ค.65
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน (ต.ค.63-มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนของกองช่าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีธาตุ (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file รายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
photo รายงานสถิติการมารับบริการ จากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 22 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file รายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file รายงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file รายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file รายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
photo ข้อมูลการให้บริการ การออกใบอนุญาต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1